QA – QC

Th4 - 06
2017

QA – QC

Công tác QA – QC được tổ chức triển khai thành một hệ thống nhằm đảm bảo sản phẩm của chúng tôi luôn được thiết kế và sản xuất đáp ứng hoặc vượt lên trên các yêu cầu của khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *